May 122014
 

Efter en skön sovmorgon med en liten snarkande Sara i sängen var det dags att göra oss redo för sjukhuset.

Först lämna Sara på förskolan och ett litet hej och ha det bra till vänner och fröknar på Ems avdelning och sedan iväg till Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Första stoppet var på provtagningen. Efter att ha pratat med sköterskan bestämdes att vi skulle sätta på Emla och ta prover i armen. Jag protesterade eftersom jag vet att hon inte går att sticka utan brukar se ut som en nåldyna efteråt, men nejdå…det fanns såååå fina blodkärl där.
Så sagt och gjort, på med krämen och sedan vänta minst en timme så vi gick till nästa bokade tid, uppe på barnkardiologen.

Efter att ha lekt och haft kul en stund så fick vi komma in och träffa bästa A-K.

star   20140512

Hon tog ett EKG och förberedde med film och glass innan (!) läkaren kom för att titta på lilla hjärtat.

20140512_1  20140512_2  20140512_3

Han sade att det ser ut som förväntat och att de kommer att kunna se allt de behöver mycket bättre under själva kateteriseringen eftersom det görs en kontraströntgen samtidigt.
De kommer att försöka sätta in stenten, men med tanke på hur det har sett ut tidigare med ärrvävnad just där så kan man inte garantera att det går att göra.

20140512_4

Sedan var det dags att gå ner till provtagningen igen efter att krämen tagits bort.
Om jag säger så här.. det var lika mycket tortyr för mig som för Ems. Det gick inte alls!
Flera stick, hysteriskt gråtande och svettig Emily och 1 provrör av 5 med blod och de beslutade att ge upp. Man måste komma på en annan lösning…

Efter att ha pratat med narkosläkaren och förklarat för honom också att Emily är väldigt svårstucken och att man varit tvungen att söva på gas tidigare så tog han också en titt på hennes armar, händer och fötter och hittade såååååå fina kärl, så det skulle inte bli några problem… Suck…

Nu när vi kom hem så ringde Emilys sköterska A-K och sade att vi måste komma in igen i morgon och försöka sätta en infart för att kunna ta….blodprover…
De måste få proverna innan op. eftersom vid sådana här kateteriseringar så måste man beställa blod om något händer, de går ju trots allt in i hennes blodkärl. Så, håll tummarna för att det går bättre i morgon och oroa er inte, jag kommer att stoppa dem om det blir för mycket, då får de lösa det på något annat sätt!

Eftersom vi ska vara inne kl. 6 på morgonen på onsdag för operationen så försöker vi få en säng på avdelningen redan i morgon kväll, annars blir det tufft för alla i familjen med morgonbestyren.

Nu sitter jag här med båda tjejerna i knät samtidigt som jag skriver och passar på att mysa lite och jag lovar, jag kommer att hålla er uppdaterade. 🙂

 

After a nice lie-in with little Sara snoring next to me in bed, it was time to get ready to go to the hospital.

First, leave Sara at preschool and drop in to say “hello” and “see you soon” to Emilys friends and teachers and then off to the Astrid Lindgren Children’s Hospital
 First stop was to have bloodsamples taken. After talking to the nurse she decided that we would put the Emla Cream on and take the samples from the arm. I objected because I know that she is so difficult to prick and that she usually looks like a pincushion afterwards, but nope … the vessels looked soooooo good. 
 So, all said and done, on with the Emla cream and then we had to wait at least an hour so we went to the next appointment, up to the children cardiologists.

After having played for a while we were greeted by the best nurse ever,  A-K.

She took an ECG and prepared with movie and ice cream before (!) the doctor came to have a look at the little heart.

He said it looks as expected and that they will be able to see everything they need much better during the catheterization because it is an X-ray done at the same time
They will attempt to insert the stent, but given what it has looked like in the past with scar tissue right there, they can not guarantee that it is possible to do.

And then it was time to go down to have the samples taken after removing the cream. 
 Ok, íf I put it like this .. it was just as much torture for me as it was for Ems. It didn’t work at all! 
 Multiple pricks, a hysterically crying and sweating Emily and 1 tube out of 5 filled with blood and they finally decided to give up.
There must be another solution

After talking to the anesthesiologist and explaining to him that Emily is very difficult to prick and that they had to anesthetize her with gas Before, he also had a look at her arms, hands and feet and found suuuuuch nice vessels, there shouln’t be any problems to get a needle in… sigh …

After getting back home  Emily’s nurse AK called and told us that we have to come back tomorrow to try and put a needle in in order to take blood samples …. …
They need to get samples before the op. because when performing a catheterisations you have to order blood if something happens, they do after all go into her blood vessels.
So, keep your fingers crossed that it will be a lot easier tomorrow and don’t worry , I will stop them if it gets too much, then they will have to come up with another solution !

We are supposed to be in at 6 in the morning on Wednesday to get ready for surgery but we are going to try to get a bed in the ward tomorrow evening, if not it will be tough for everyone in the family with the morning chores .

Right now I sit here with two girls on my lap while writing this, taking the opportunity to have a cuddle and I promise, I will keep you posted . 🙂

 Posted by at 4:58 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.