May 142014
 

Klockan 5 i morse vaknade en pigg och väldigt hungrig Emily. Efter en jobbig natt med obekväm soffa/säng, ventilation som låter som en frisk höststorm och ett dropp som gav ifrån sig ett par varningar under natten så var man inte precis fräsch som en nyponros 😉 Men skruttan var pigg!
När jag hade fått dra mig en liten stund så fick hon pyssla med telefonen tills sköterskan kom in med handdukar och ny skjorta så att Ems kunde duscha kl 6.

20140514

Efter duschen tog vi en liten promenad i korridorerna för att röra på benen som snart skulle sova så länge.

20140514_2

Klockan 7:45 började vi promenaden genom kulverten till Torax och operationssalen. Hon kopplades upp och var på strålande humör. Pratade, sjöng, skrattade och busade. Jag sade till sköterskan att man kunde nästan tro att hon hade fått någon pre medicinering, hon skrattade och sade att hon minsann inte hade givit något. 🙂
Till slut somnade hon gott och jag gick upp och mötte Keith på avdelningen.

Efter frukostfikan så tog vi en promenad och precis utanför KS så ligger ju Norra begravningsplatsen, en enorm kyrkogård med många kända och andra mindre kända personers sista viloplats. Bl.a min farmor och farfar och farfars bror ligger begravda där så vi gick dit för att säga hej.
Tyvärr så är deras grav inte vidare bra skött och mina föräldrar bor långt bort och de andra i släkten har svårt att ta sig dit också så vi tänkte att när vi ändå var där så kunde vi försöka göra lite fint. Så en säck jord och lite fix och det blev bättre, men inte helt bra, det får vi ordna när det finns mer möjligheter.

Före och efter.
grav20140514

Klockan 13 ringde de och sade att Emily mådde bra men att det skulle dra ut på tiden lite. Sedan ringde de igen kl 15 och sade att nu var hon på väg till uppvaket, så nu kunde vi komma.
När vi kom in så var hon vaken och det berodde mestadels på att hon åter igen mådde väldigt illa och kräktes. Hon hade fått 2 olika mediciner för att stoppa det men det verkade inte hjälpa. Efter ett tag beslutade de att ge henne en tredje medicin och sade att fungerar inte den så finns det inget att göra. Som tur var fungerade den och det tog inte långs stund innan hon sov djupt igen.

När klockan blev 16 var det dags att börja tappa ur luftkuddarna som används som tryckförband i ljumskarna där de har gått in i kärlen och då vaknade hon till igen och fick lite att sysselsätta sig med av sköterskorna.

20140514_3

När klockan blev 18 plockades tryckförbanden bort och man kollade så att det inte blev någon blödning och efter det ( och 2 st piggelin) så fick vi komma upp på avdelningen igen.

Nu ligger en mätt och belåten Emily och sover och jag hoppas hon gör det hela natten 🙂

Nå..hur gick det då?
Jo, läkaren Bo berättade att man inte satte i någon stent, vad han kunde se så verkade det som att kärlen drar ihop sig från och till. Nu när de gjorde en ballongvidgning så höll sig kärlet öppet och genomströmningen var fin, men sedan drog det ihop sig igen. Man tyckte inte att stenten behövdes just nu utan istället sätter man henne på Trombyl i 3 månader för att se om det hjälper att få kärlen att “slappna av” och om det hjälper Ems att må lite bättre. Så, läkarna var jättenöjda med sitt ingrepp för de lärde sig mycket mer om hur hon ser ut där inne, nu blir det lite tätare kontroller och läkarbesök framöver för att se hur medicinen fungerar.

Tack för alla pussar, kramar och vänliga ord och tankar! <3

20140514_4
Lilla hon som aldrig slutar le 🙂

At 5 o’clock this morning I was woken up very hungry Emily. After a quite rough night on an uncomfortable couch / bed, a ventilation system that sounds like an autumn storm and an iv-drip who gave away a couple of warnings during the night I was not exactly fresh as a rosehip;) But little one was spirited!
I stayed in bed a bit longer and she was playing on my phone until the nurse came in with towels and a new shirt so that she could have a shower at 6.
After the shower, we took a walk in the corridors to move the little legs that would soon be sleeping for a long time.

At 7:45 we began the long walk through the culvert to the Thorax and the operating room. She was hooked up to the machines and was in great spirits. She was talking, singing, laughing and teasing. I told the nurse that one could almost believe that she had received some pre -medication, she laughed and said that she had certainly not given anything . :)
Eventually Emily fell asleep and I went back to the ward to meet up with Keith.

After breakfast we went for a walk and just outside the hospital is the North Burial Ground , a huge cemetery with many famous and less famous people ‘s final resting place . My grandmother and grandfather and great uncle on my fathers side are buried there so we went over to say hello.
Unfortunately, their grave is not maintained very well and my parents live far away and the others in the family have a hard time to get there as well so we figured that while we were there we could try to make it look a bit better. A bag of soil and some touch ups and it got better , but it could be nicer, we will try and get it better another time.

At 1 o’clock they called and said that Emily was doing fine but that it would drag on a bitThey called again at 3 o’clock, and said that now she was on her way to the recovery room, and we could go and see her
When we got to the recovery room she was awake and that was because she was feeling very sick and vomited. She had received two different medications to stop it but it did not help. After a while they decided to give her a third medicine and said that if that didn’t work then there was nothing else to do. Luckily it worked and it did not take long before she was fast asleep again.

At 4 o’clock, it was time to start deflating the air bags used as a tourniquet in the groin area where they have gone into the vessels and at that time she woke up again and got something to occupy herself with from the nurses.

At 6 o’clock the tourniquets were removed and they checked to see that there was no bleeding, and after that ( and 2 ice lollies )  we got back to the ward again .

Right now a very satisfied Emily is asleep and I hope she sleeps through the night :)

Well .. how did it go ?
Well, the doctor, Bo,  said that they did not put a stent in, from what he could see , it seemed like the vessels contracts now and then.
When they did the angioplasty the vessel stayed open and the flow was fine , but then it shrunk up again . They did not think that the stent was needed right now, but instead they are going to put her on Trombyl for 3 months to see if it helps the vessels to “relax” and if it helps Ems to feel a bit better . So, the doctors were very pleased with the procedure and learned  a lot more about what it looks like in there, now there will be a bit more frequent check ups to see how the medication works on her.

Thanks for all the kisses , hugs and kind words and thoughts! <3

 Posted by at 8:42 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.