May 082014
 

Hej igen.

Nu har det gått nästan 2½ år sedan sista inlägget. Eftersom min domänhost har stängt ner den svenska bloggen p.g.a maleware och inte ger någon som helst hjälp med att få bort det så kommer jag att använda denna ett tag tills jag har fått ordning på den andra. Nu har jag precis uppdaterat WP på denna och då försvann tyvärr en del av inställningarna, därav den mysko layouten. Fixar snart…

Jaha ja, 2½ år… Oj, det har hänt saker. Emily har blivit storasyster till Sara som blev 2 år i februari. Vi har flyttat och tjejerna har börjat i ny förskola.

Emily har gått igenom ett par hjärtkateteriseringar med försök att vidga de små lungartärerna och sist vi var inne var i december 2013 då man stängde av ett av MAPCA-kärlen med en plugg. Detta eftersom man misstänkte att det blev ett för högt flöde i och med det extra kärlet och därmed ett för högt tryck i hjärtat. Allt gick bra och hon hämtade sig snabbt som bara barn kan 🙂

Nu i nästa vecka är det dags igen, de skall göra en ny kateterisering och hoppas kunna sätta in en stent för att vidga det ena av de trånga lungartärerna, en ballongvidgning där man sätter in ett slags metallnät inne i kärlet så att det håller normalt flöde. Länken hänvisar till vuxen patient, som barn blir man sövd.

Jag kommer att hålla er uppdaterad här på bloggen när jag har möjlighet.

I tisdags 6/5 var det dessutom Emilys födelsedag, nedan några bilder från 5 års dagen 🙂

Hello again .

It’s been almost 2 ½ years since the last post. My domain host has shut down the Swedish blog because of maleware and does not offer any help to get rid of it so I will be using this site for Swedish as well for a while until I have sorted the other one out. Because  I just updated WP on this domain some of the settings disappeared, hence the weird layout. I will fix that soon …

Oh yes , 2 ½ years … Lots happend during these 2½ years. Emily became a big sister to Sara who turned two years old in February. We have moved to a house and the girls are in a new preschool.

Emily has gone through a couple of  cardiac catheterizations in attempts to widen the small pulmonary arteries , the last time was in December 2013 when they shut off one of the MAPCA – vessels with a plug. They did that because they suspected that there was an excessive flow through that additional vessel and thus an excessive preassure on the heart . Everything went well and she recovered quickly as only children can :)

Next week it’s time again, they are performing a new catheterization and hope to put a stent in to widen one of the narrow pulmonary arteries , an angioplasty where they try to insert a kind of metal mesh inside the vessel so that it keeps the normal flow . The link refers to the adult patient , as a child you become anesthetized.

I will keep you updated here on the blog when I have the opportunity.

2 Days ago on Tuesday, May the 6:th  it was Emily’s birthday, below are some pictures from her birthday when she turned 5 years old 🙂

20140506 20140506_1 20140506_2

 Posted by at 7:40 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.