May 202014
 

Nu har det gått några dagar sedan vi kom hem.

I torsdags fick vi åka hem och Emily sade hejdå till alla underbara sköterskor på avd Q63 efter en rutinkontroll med ultraljud där man kunde konstatera att ballongvidgningen verkade hålla sig bra, trycket i hennes ådror hade minskat vilket är väldigt bra. 🙂

Vi kom hem igen under förmiddagen och det tog inte lång stund innan Emily somnade i soffan, något hon aldrig gör annars, så visst var hon trött och påverkad..

20140515

Behöver jag säga att mötet med Sara var härligt? Hon var så glad att se oss att hon inte riktigt visste om hon skulle vara glad eller ledsen.. Lillskruttan, det var jobbigt för henne också.

Helgen var fantastisk, sommarvärme och två tjejer som var glada att få vara tillsammans igen och massor av bus!

20140516_3 20140516_5 20140516_8 20140516_9 20140517_6 20140517_3 20140517_11 20140517_16 2014-05-19 12.54.58

Helgen gick över till måndag men än var det inte vanlig vardag för Emily. På måndagen fick hon följa med till mammas jobb på förmiddagen för att senare åka till Logopeden på Astrid Lindgrens barnsjukhus för rutinkontroll. Detta hör till “utredningen” som är vanlig för hjärtebarn inför skola och för att kunna fånga upp eventuella problem som kan uppstå i skolan.
Hon har redan träffat sjukgymnast, fysioterapeut och vi föräldrar har träffat en kurator som en del i detta.
Jag behöver väl knappast säga att mötet med Logopeden slutade med att hon hade utmärkta språkkunskaper 😉
Nu väntar vi på att få höra vad de kommit fram till gemensamt.

20140519
På mammas jobb / working with mum…

It’s been a few days now since we got back home.

Last Thursday we got to go home and Emily said goodbye to all of the wonderful nurses at the ward Q63, after a routine ultrasound where they could conclude that the balloon angioplasty seemed to work well, the pressure in her veins had been reduced which is very good. 🙂

We came back home during the day and it did not take long before Emily fell asleep on the couch, something she never does normally, so for sure, she was tired and a bit affected after all..

Need I say that meeting Sara again was great? She was so happy to see us that she really did not know if she should be happy or sad .. poor little one, it was hard on her as well.

The weekend was amazing, summer heat and two girls who were happy to be together again, and lots of fun!

The weekend went into Monday but it was still not everyday life for Emily. This Monday, she came to her mother’s job in the morning and then we went to the speech therapist at the Astrid Lindgren Children’s Hospital for a routine control. This is a part of the investigation” that is common for heartchildren before they start school and to pick up any problems that may arise in school.
She has already met with a physiotherapist, and we parents have met with a counselor as part of this.
I don’t really have to say that the meeting with the speech therapist ended with “ excellent language skills” do I? 😉
Now we are waiting to hear what they come up with together as a result of these meetings.

 

 Posted by at 8:06 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.